Strona główna Projekt Harmonogram Zespół Do pobrania Szkolenia Kontakt
Opis projektu

Celem Projektu jest zapewnienie dostępu do Internetu dla 116 gospodarstw domowych z terenu Miasta Tychy zagrożonych wykluczeniem cyfrowym z powodu trudnej sytuacji materialnej lub niepełnosprawności (70 zestawów komputerowych zostanie przekazanych rodzinom o trudnej sytuacji materialnej i rodzinom wielodzietnym, a pozostałe 30 osobom niepełnosprawnym).

 

O udział w projekcie starać się mogą Tyszanie spełniający przynajmniej jedno z poniższych kryteriów:

 • gospodarstwa domowe spełniające kryterium dochodowe upoważniające do otrzymania wsparcia w ramach systemu pomocy społecznej,
 • gospodarstwa domowe spełniające kryterium dochodowe upoważniające do otrzymania wsparcia w ramach systemu świadczeń rodzinnych,
 • osoby niepełnosprawne z aktualnym orzeczeniem o znacznym, umiarkowanym lub lekkim stopniu niepełnosprawności lub z orzeczeniem równoważnym,
 • rodziny zastępcze.
 • rodzina wielodzietna (w rozumieniu ustawy o świadczeniach rodzinnych)

 

Do udziału w projekcie można zgłaszać się od 29 maja do 29 czerwca 2012 r. Aby to zrobić, należy wypełnić właściwy formularz zgłoszeniowy dołączony do tej ulotki:

 • błękitny - dla osób o niskich dochodach, członków rodzin wielodzietnych lub zastępczych,
 • różowy - dla osób niepełnosprawnych.

 

Uwaga!

 • Jedna rodzina może wypełnić tylko jeden wniosek - w przypadku, gdy złoży ich więcej, zostaną one odrzucone;
 • Formularz należy wypełnić czytelnie oraz potwierdzić go własnoręcznym podpisem.
 • Do wypełnionego formularza należy dołączyć (najlepiej dopiąć zszywaczem) wszystkie załączniki niezbędne do jego oceny. Wykaz załączników znajdziecie w treści formularza. Komisja rekrutacyjna oceniać będzie jedynie kompletne wnioski.
 • Formularze z załącznikami można złożyć w oznaczonych miejscach w Urzędzie Miasta Tychy, Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej lub Powiatowym Zespole do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności. Formularze zgłoszeniowe będą dostępne we wszystkich miejscach uczestniczących w projekcie przez cały okres ich przyjmowania. Będą one również zamieszczone w wersji elektronicznej na stronie internetowej projektu pod adresem www.tychywsieci.umtychy.pl.
 • Po zakończeniu przyjmowania zgłoszeń, zostaną one ocenione przez komisję rekrutacyjną.

 

W Projekcie przewidziano 50 komputerów które trafią do ośrodków prowadzonych przez miejskie jednostki organizacyjne, między innymi:

 

 • Miejska Biblioteka filia nr. 13, ul. Dmowskiego 33
 • Muzeum Miejskie, pl. Wolności 1
 • Świetlica Środowiskowa MCK, ul. Szkolna 94
 • Świetlica Środowiskowa MCK, ul. Bohaterów Warszawy 26
 • Dzienny Dom Pomocy Społecznej "Wrzos", ul. Batorego 57
 • Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej:
  • Noclegownia Miejska, ul. Mikołowska 122
  • Specjalistyczna Placówka Wsparcia Dziennego - centrala, ul. Batorego 57
  • Specjalistyczna Placówka Wsparcia Dziennego - filia, ul. Katowicka 229
  • Środowiskowy Dom Samopomocy, ul. Mikołowska 122
  • Ośrodek Interwencji Kryzysowej, ul. Nowokościelna 27
 • Ośrodek Usług Opiekuńczo-Wychowawczych:
  • 4 mieszkania rodzinkowe
  • 1 mieszkanie usamodzielniające
  • 1 punkt informacyjny dla rodziców

 

 

 

Home| Aktualności| Archiwum| Projekt| Harmonogram| Zespół| Do pobrania| Szkolenia| Kontakt
Copyright © 2012 Tychy w sieci. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Projekt i wykonanie: Control