Strona główna Projekt Harmonogram Zespół Do pobrania Szkolenia Kontakt
Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty.
W związku z zakończeniem postępowania...

W związku z zakończeniem postępowania w procedurze prowadzonej z wyłączeniem przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2013r., Nr 907 z poźn.zm.) na mocy art.4 pkt. 8 powyższej ustawy pn: ” Wykonanie i przygotowanie materiałów promocyjnych dla projektu „Tychy w sieci możliwości” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka Działania 8.3.”

Wybrano ofertę nr. 1

 

Taurus Doradztwo i Reklama
Adam Widuch
ul. Mikołowska 19
44-100 Gliwice

Cena brutto zamówienia: 4 100,82 zł

 

 

Uzasadnienie wyboru

 

Powyższa oferta odpowiada wszystkim warunkom i wymaganiom określonym przez Zamawiającego i została wybrana jako najkorzystniejsza w oparciu o kryterium oceny ofert.

 

Ogłoszenie_o_wyborze_najkorzystniejszej oferty.pdf

Home| Aktualności| Archiwum| Projekt| Harmonogram| Zespół| Do pobrania| Szkolenia| Kontakt
Copyright © 2012 Tychy w sieci. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Projekt i wykonanie: Control